GDPR

Dataskyddsförordningen är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter.

Integritetspolicy Själevadstandläkarna

När du kontaktar oss eller har genomgått en behandling hos oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna ge en säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via e-post, telefon eller på plats på kliniken. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, e-post, adress, personnummer och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser i egenskap av vårdgivare.

Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.
Själevadstandläkarna säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Personuppgifter som behandlas hos tredje part är av sådan art för att kunna fullfölja en avtalad tjänst eller behandling. Dessa uppgifter kan omfatta namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer. Inga överföringar av personuppgifter görs till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS)

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och att dom uppföljer kraven i dataskyddsförordningen.

All information som behandlas eller lagras hos oss skyddas enligt dom krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna. Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna ett klagomål.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Akuta problem

Vid akuta problem eller när något oförutsett har inträffat
Kontakta oss på telefon 0660-37 82 50 så ordnar vi en tid för dig!

Öppettider

Måndag: 07.00-15.00, Tisdag: 07.00-17.00
Onsdag: 07.00-15.00, Torsdag: 07.00-15.00
Fredag: 07.00-12.00

Hitta till oss

Kontaktinformation

Tel. 0660-37 82 50

Hampnäsvägen 19,
894 30 Själevad
Kontakta oss via e-post